مشاوره در زمینه خرید کنسول

بازار کنسول های بازی پر شده از کنسول های قدیمی و جدید که روز به روز نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود. در این میان انتخاب یک کنسول مناسب چالش بزرگی برای گیمرها محسوب می شود. البته انتخاب کنسول یک موضوع سلیقه ای است و تنوع بازار هم نتیجه همین تفاوت سلیقه هاست اما زمانی می توانیم یک انتخاب متناسب با سلیقه خود را داشته باشیم که نسبت به همه کنسول ها و ویژگی های آن ها آگاهی کامل داشته باشیم. متاسفانه گیمرها در اکثر اوقات برای خرید کنسول با کسانی مشورت می کنند که اطلاعات کاملی از کنسول های مختلف ندارند. جای تاسف دارد که مدت هاست به جای اینکه ما کنسول مورد نظر خودمان را انتخاب کنیم این بازار است که موجودی خود را به ما تحمیل می کند.