با توجه به لزوم همزمانی تحویل تمام ظرفیت های یک اکانت در اشتراک هایی با محدودیت زمانی، در صورت خرید این اشتراک طی 5 روز و با پر شدن تمام ظرفیت های اکانت، سفارش شما آماده و ارسال خواهد شد تا بخشی از زمان اشتراک خود را از دست ندهید. همچنین در صورت عدم فروش سایر ظرفیت ها پس از این زمان امکان لغو سفارش برای شما فراهم است.

Xbox Game Pass Ultimate

‪Microsoft Corporation‬ | 3 Month

Game Pass + Gold

Available on:

Xbox One, Xbox Series X|S, PC