این عنوان به علت ممنوعیت یا عدم ارائه توسط ناشر رسمی آن، در فروشگاه گیم شیرینگ قابل سفارش نیست اما ممکن است نسخه های دیگری از این عنوان عرضه شده باشند که امکان ثبت سفارش برای آن ها فراهم خواهد بود. در صورتی که این عنوان را در هنگام عرضه از فروشگاه گیم شیرینگ تهیه کرده اید امکان فروش آن در حراجی برای شما وجود دارد.

FINAL FANTASY® XV

SQUARE ENIX CO. LTD.

Released : 29/11/2016

File Size : 40.5 GB

Playstation 4