• Dead Space
  • Forspoken
  • The Callisto Protocol
  • God of War Ragnarök
  • Sonic Frontiers

بازی های جدید

بازی های پیش فروش

فروش ویژه

گیم شیرینگ بازی مورد نظر شما را در یک اکانت دیجیتالی با ریجن یک آمریکا، بصورت قانونی خریداری می کند که امکان تهیه این اکانت در چهار حالت برای شما وجود دارد:

اکانت کامل دیجیتالی: امکان استفاده از بازی روی دو کنسول، در تمام طول شبانه روز، بدون منعی برای اتصال کنسول به اینترنت، در اختیار شماست.

اکانت شیرینگ دائمی: این حالت مشابه اکانت کامل دیجیتالی است اما تنها امکان استفاده از بازی روی یک کنسول را فراهم می کند. امکان استفاده از این حالت به دو شکل زیر، وجود دارد که انتخاب آن با شما می باشد:

  • ظرفیت فریلاین: امکان اجرای بازی روی اکانت شخصی خودتان، بدون نیاز به اتصال کنسول به اینترنت…
  • ظرفیت آنلاین: امکان اجرای بازی روی اکانت خود بازی در شرایطی که کنسول به اینترنت متصل می باشد.

اکانت شیرینگ زمانی: این حالت مشابه اکانت شیرینگ دائمی با ظرفیت آنلاین است اما در طول روز امکان 8 ساعت استفاده از بازی را فراهم می کند. امکان انتخاب از بین سه بازه زمانی برای شما فراهم می باشد:

صبح شروع: ۰۶:۰۰ | پایان: ۱۴:۰۰
عصر شروع: ۱۴:۰۰ | پایان: ۲۲:۰۰
بامداد شروع: ۲۲:۰۰ | پایان: ۰۶:۰۰

اکانت شیرینگ آفلاین: این حالت مشابه اکانت شیرینگ دائمی با ظرفیت فریلاین است اما اتصال کنسول به اینترنت موجب قفل شدن بازی خواهد شد.

این امکان برای بازی هایی که از فروشگاه گیم شیرینگ تهیه شده باشد، در منوی اصلی با استفاده از گزینه “ثبت آگهی جدید” و با توجه به نکات زیر در اختیار شما می باشد:

  • امکان فروش به جز اکانت شیرینگ آفلاین برای تمام حالت های دیگر، فعال می باشد.
  • امکان اجاره تنها برای اکانت شیرینگ دائمی(با ظرفیت آنلاین) و اکانت شیرینگ زمانی، وجود دارد.

سفارش ها طی 24 تا 48 ساعت از طریق بخش “رهگیری سفارش” و در فاکتور شما همراه با آموزش نصب، تحویل می شوند.

لغو سفارش در صورت عدم تهیه محتوا برای شما تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، امکان پذیر است.

برای انتقال بازی از نسلی به نسل دیگر به منظور امکان سنجی و ثبت در فاکتور، با پشتیبانی ارتباط برقرار کنید.

بله، برای اطلاعات بیشتر با پشتیبانی در ارتباط باشید.

بازار حراجی

بازار اجاره