• قبل از ارتباط با ما، قوانین فروشگاه و آنچه که در ادامه این صفحه ثبت شده را مطالعه نمایید زیرا پشتیبانی نیز از این مطالب برای رسیدگی به پیام شما استفاده خواهد کرد.
  • راه های ارتباطی مختلف که در انتهای این صفحه معرفی شده اند، هر کدام برای کاربردی متفاوت در اختیار شما قرار گرفته اند بنابراین براساس موضوع درخواست، با ما از طریق بخش مربوطه در ارتباط باشید.
  • پس از ارسال پیام در پشتیبانی، به هیچ عنوان اقدام به بروز رسانی پیام های ارسالی خود نکنید زیرا جایگاه خود را از دست داده و رسیدگی به درخواست، زمان بیشتری خواهد برد.
  • فروشگاه پشتیبانی تلفنی ندارد بنابراین از تماس تلفنی با فروشگاه بپرهیزید. در صورت نیاز به تماس تلفنی فروشگاه به شما اطلاع خواهد داد.
  • از ارتباط با پشتیبانی از طریق ایمیل،تلگرام، اینستاگرام، وایبر و راه هایی جز آنچه توسط فروشگاه در ادامه معرفی شده و در اختیار شما قرار گرفته، بپرهیزید.