موارد عمومی
 • هر کاربر تنها اجازه استفاده از یک شناسه کاربری که با اطلاعات صحیح و دقیق تکمیل شده را خواهد داشت.
 • کاربران زیر ۱۸ سال تنها با نظارت و تایید خانواده یا سرپرست خود امکان استفاده از فروشگاه گیم شیرینگ را خواهند داشت.
 • خرید تحت عنوان واسطه ممنوع می باشد مگر برای همکاران گرامی که لازم است قبل از خرید، با پشتیبانی هماهنگ کنند.
 • همکاران تنها اجازه خرید اکانت ظرفیت آفلاین و اکانت کامل را دارند و خرید اکانت شیرینگ دائمی و زمانی توسط ایشان تخلف می باشد.
 • برای ارتباط با فروشگاه از صفحه پشتیبانی و در ساعت کاری یعنی از ۰۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ روزهای غیرتعطیل استفاده کنید.
 • درخواست های ثبت شده در خارج از ساعت کاری، در روز کاری بعد توسط پشتیبانی رسیدگی خواهد شد.
 • تمامی سفارش ها در فاکتور شما در بخش رهگیری سفارش ارسال خواهد شد.
 • زمان تحویل سفارش در حالت تحویل عادی 24 تا 72 ساعت و در حالت تحویل سریع نهایتا 4 ساعت می باشد.
 • زمان تحویل سفارش های اکانت شیرینگ دائمی برای Playstation 4 و Playstation 5 با ظرفیت انتخابی در صورت عدم لغو سفارش، تا 10 روز می باشد.
 • تمام بازی های ارائه شده در فروشگاه گیم شیرینگ بصورت اکانت دیجیتالی قانونی و در ریجن یک آمریکا ارائه می شود.
طرح شیرینگ دائمی
 • طرح شیرینگ دائمی، ظرفیت های یک اکانت را بین کاربران مختلف به اشتراک می گذارد و خریدار می تواند در تمام طول روز از آن ظرفیت استفاده نماید.
 • اکانت شیرینگ دائمی شامل ظرفیت فریلاین یا آنلاین می باشد که با قیمت و خدمات مشابه به خریدار عرضه می شوند.
 • اکانت شیرینگ دائمی از نظر نوع ظرفیت در هر کنسول براساس موجودی به خریدار ارائه می شود و کاربر امکان انتخاب در این مورد را نخواهد داشت.
 • اکانت شیرینگ آفلاین به عنوان ظرفیت جانبی تنها برای استفاده بصورت آفلاین و با قیمتی پایین تر از اکانت شیرینگ دائمی ارائه می شود.
 • خریداران اکانت شیرینگ آفلاین قبل از ثبت سفارش، ملزم به تهیه دیتا می باشند زیرا ۲۴ تا ۴۸ ساعت مهلت برای نصب خواهند داشت.
 • خریداران اکانت شیرینگ آفلاین تا یک ماه پس از تایید سفارش، برای آماده سازی دیتا و دریافت اکانت براساس دستورالعمل های فروشگاه، فرصت خواهند داشت و پس از این زمان، اکانت شیرینگ آفلاین منقضی خواهد شد.
 • هزینه دریافتی در اکانت شیرینگ آفلاین بابت خدمات فروشگاه می باشد و عدم نصب کامل بازی در زمان مقرر حقی برای کاربر ایجاد نخواهد کرد.
 • در صورت فروش اکانت شیرینگ آفلاین توسط فروشگاه، دارندگان اکانت شیرینگ دائمی در ظرفیت فریلاین در صورت لزوم موظف به تحویل ظرفیت آفلاین طی 24 ساعت براساس دستورالعمل های فروشگاه می باشند.
 • خریداران اکانت شیرینگ آفلاین در هنگام نصب اکانت در صورت نیاز به هماهنگی با دارندگان ظرفیت فریلاین برای تحویل ظرفیت آفلاین، پس از 24 تا 36 ساعت امکان ادامه مراحل نصب را خواهند داشت.
 • اکانت دیجیتالی کامل شامل هر دو ظرفیت فریلاین و آنلاین می باشد و ظرفیت آفلاین را در صورت تمایل به استفاده از خدمات فروشگاه شامل نمی شود.
 • کاربر مجاز به تغییر هیچ یک از اطلاعات اکانت های شیرینگ دائمی و آفلاین نمی باشد.
طرح شیرینگ زمانی
 • طرح شیرینگ زمانی تمام قابلیت های طرح شیرینگ دائمی را در زمانی مشخص از روز در اختیار کاربران می گذارد.
 • اکانت شیرینگ زمانی شامل ظرفیت آنلاین می باشد که با محدودیت استفاده در سه بازه زمانی بامداد، صبح و عصر با قیمت و خدمات مشابه ارائه می شوند.
 • اکانت شیرینگ زمانی از نظر بازه زمانی در هر کنسول براساس موجودی به خریدار ارائه می شود و کاربر امکان انتخاب در این مورد را نخواهد داشت.
 • کاربر مجاز به تغییر هیچ یک از اطلاعات اکانت های شیرینگ زمانی نمی باشد.
 • اکانت شیرینگ زمانی طبق جدول زیر در سه بازه زمانی ارائه می شود و کاربر براساس بازه زمانی که به وی ارائه شده است، امکان استفاده از بازی خود در همان بازه را خواهد داشت.
بازه زمانی
زمان
بامداد شروع: ۲۲:۰۰ | پایان: ۰۵:۳۰
صبح شروع: ۰۶:۰۰ | پایان: ۱۳:۳۰
عصر شروع: ۱۴:۰۰ | پایان: ۲۱:۳۰
 • در جدول بالا بین هر بازه زمانی مقدار ۳۰ دقیقه فاصله وجود دارد تا کاربر بازی را برای استفاده نفر بعدی آماده کند.
طرح حراجی
 • طرح حراجی امکان فروش بازی هایی را که از فروشگاه گیم شیرینگ خریداری نموده اید را در اختیار شما می گذارد.
 • ثبت آگهی فروش بازی در حراجی برای فروشنده رایگان می باشد اما خریدار در هنگام استفاده از این بخش 10 درصد کارمزد پرداخت خواهد کرد. حداقل کارمزد دریافتی در حراجی مقدار 20000 تومان می باشد.
 • در صورت ثبت سفارش برای یک بازی در طرح حراجی، مبلغ نهایتا طی 72 ساعت از ثبت سفارش توسط خریدار، به موجودی مالک در بخش حساب کاربری افزوده خواهد شد.
 • ثبت آگهی با اطلاعات اشتباه در طرح حراجی، ثبت دوباره عنوانی که قبلا در این بخش به فروش رسانده اید و عدم تحویل بازی پس از فروش، موجب محرومیت و پرداخت جریمه نقدی خواهد شد.
 • امکان استفاده از حراجی یا فروش در خارج از فروشگاه گیم شیرینگ وابسته به نوع خرید، به شکل زیر می باشد.
نوع اکانت انتقال یا فروش خارج از حراجی انتقال یا فروش در حراجی
اکانت شیرینگ آفلاین نا مقدور نا مقدور
اکانت شیرینگ دائمی ممنوع مجاز
اکانت شیرینگ زمانی ممنوع مجاز
اکانت کامل دیجیتالی مجاز مشروط
 • امکان استفاده از حراجی برای اکانت کامل مشروط به عدم تغییر اطلاعات اکانت، عدم استفاده از ظرفیت آفلاین، عدم اشتراک گذاری و فروش ظرفیت های آن خارج از حراجی می باشد.
 • اکانت شیرینگ آفلاین به لحاظ خدمات امکان فروش ندارد و از همین رو در جدول از لفظ نامقدور برای آن استفاده شده است.
طرح اجاره
 • طرح اجاره امکان ثبت آگهی برای اجاره اکانت های شیرینگ زمانی و اکانت های شیرینگ دائمی در ظرفیت آنلاین را که از فروشگاه گیم شیرینگ خریداری نموده اید فراهم می کند.
 • کلیه بازی های موجود در طرح اجاره، اکانت شیرینگ زمانی می باشند و به مدت 15 یا 30 روز، در یکی از بازه های زمانی بامداد، صبح یا عصر قابل اجاره خواهند بود.
 • ثبت آگهی اجاره برای دارنده بازی، رایگان می باشد اما متقاضی استفاده از بازی در هنگام ثبت سفارش برای اجاره، مقدار 10000 تومان کارمزد پرداخت خواهد کرد.
 • در صورت ثبت سفارش برای یک بازی در طرح اجاره، مبلغ نهایتا طی 72 ساعت از ثبت سفارش توسط خریدار، به موجودی مالک در بخش حساب کاربری افزوده خواهد شد.
 • ثبت آگهی با اطلاعات اشتباه در طرح اجاره، ثبت دوباره یک بازی در این طرح قبل از پایان دوره اجاره قبلی و عدم تحویل بازی پس از فروش، موجب محرومیت و پرداخت جریمه نقدی خواهد شد.
طرح بکوارد
 • مالکین “اکانت شیرینگ دائمی با ظرفیت فریلاین برای Playstation 4” امکان ثبت این عناوین را در طرح حراجی با استفاده از گزینه “اکانت شیرینگ فریلاین برای Playstation 5(نسخه Playstation 4)” در اختیار ندارند و تنها امکان ثبت بازی های خود در طرح حراجی را برای کنسول Playstation 4 در اختیار خواهند داشت.
 • خریداران “اکانت شیرینگ فریلاین برای Playstation 5(نسخه Playstation 4)” در هنگام فروش، تنها امکان استفاده از همین گزینه، یعنی “اکانت شیرینگ فریلاین برای Playstation 5(نسخه Playstation 4)” را برای ثبت آگهی در اختیار دارند.
 • براساس دو بند بالا، مالکین “اکانت شیرینگ دائمی با ظرفیت فریلاین برای Playstation 4” و همینطور مالکین “اکانت شیرینگ فریلاین برای Playstation 5(نسخه Playstation 4)” تنها امکان ثبت بازی های خود در طرح حراجی را مطابق با آنچه در فاکتور آن ها در هنگام خرید ثبت شده است، خواهند داشت.
 • جز آنچه در سه بند ابتدایی از قوانین “طرح بکوارد” در این بخش به آن اشاره شد، مالکین اکانت شیرینگ زمانی، اکانت شیرینگ دائمی و اکانت دیجیتالی کامل در کنسول های Playstation 4 و Xbox One امکان ثبت عناوین خود در طرح حراجی و اجاره را با توجه به سایر قوانین فروشگاه، برای کنسول های Playstation 5 و Xbox Series X|S به عنوان نسخه ای از بازی های Playstation 4 و Xbox One در اختیار دارند.
 • جز آنچه در سه بند ابتدایی از قوانین “طرح بکوارد” در این بخش به آن اشاره شد، خریداران اکانت شیرینگ زمانی، اکانت شیرینگ دائمی و اکانت دیجیتالی کامل از بازی های Playstation 4 و Xbox One برای Playstation 5 و Xbox Series X|S، در هنگام فروش یا اجاره، امکان ثبت آگهی برای کنسول های Playstation 4 و Xbox One یا استفاده از گزینه بازی های Playstation 5 و Xbox Series X|S به عنوان نسخه ای از بازی های Playstation 4 و Xbox One را در اختیار دارند.
 • پس از ثبت سفارش فارغ از اینکه کنسول چه امکانی را در اختیار شما می گذارد، تنها امکان نصب بازی روی کنسولی را خواهید داشت که بازی را برای آن خریداری نموده اید و در فاکتور شما نام آن ثبت شده است.
 • اکانت شیرینگ زمانی، اکانت شیرینگ دائمی و اکانت کامل دیجیتالی در صورت هماهنگی با پشتیبانی، امکان سنجی و پرداخت کارمزد 5 درصدی، امکان انتقال از کنسول Playstation 5 و Xbox One به کنسول های نسل جدید یعنی Playstation 5 و Xbox Series X|S و بالعکس را دارند، بنابراین هر اقدام پنهانی و خودسرانه برای انتقال بازی از یک کنسول به کنسول دیگر، تخلف بوده و برخورد لازم با فرد متخلف صورت می پذیرد.
لغو و انقضای سفارش
 • ثبت درخواست برای لغو سفارش هایی که در مرحله “در حال انجام” می باشند تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش امکان پذیر است اما تایید درخواست وابسته به عدم تهیه سفارش توسط فروشگاه می باشد.
 • امکان لغو سفارش اکانت شیرینگ دائمی برای Playstation 4 و Playstation 5 با ظرفیت انتخابی تنها در صورت عدم تهیه، امکان پذیر است.
 • امکان لغو سفارش های مربوط به طرح حراجی و اجاره تحت هیچ شرایطی و در هیچ مرحله ای وجود نخواهد داشت.
 • خریداران بسته مشاوره تا یک ماه پس از تایید سفارش، برای دریافت آن براساس دستورالعمل های فروشگاه، فرصت خواهند داشت و پس از این زمان، بسته مشاوره منقضی خواهد شد.
 • در صورت منقضی شدن بسته های مشاوره و اکانت شیرینگ آفلاین به دنبال عدم تحویل سفارش توسط خریدار براساس دستورالعمل های فروشگاه، سفارش تکمیل شده تلقی شده و خریدار حقی در برابر آن نخواهد داشت.
موارد تکمیلی
 • پیش فروش بازی ها برای دسترسی همزمان با عرضه جهانی به بازی ها می باشد و ارائه قابلیت های پیش خرید در طرح شیرینگ تضمین نمی شود
 • امکان تغییر رمز اکانت شیرینگ از سوی فروشگاه به دلایل متعددی وجود دارد، در چنین مواقعی برای دریافت رمز جدید با پشتیبانی در ارتباط باشید.
 • طرح های جانبی مانند پیش فروش، حراجی و اجاره تا زمانی اجرا می شوند که ضربه ای به طرح اصلی وارد نکنند.
 • دریافت محتوای اضافه در نسخه های پیش فروش، ویژه و گران تر نسبت به نسخه معمولی بازی ها، تنها برای اکانت کامل دیجیتالی ضمانت می شود بنابراین در صورت تهیه اکانت شیرینگ آفلاین، دائمی یا زمانی برای این عناوین مسئولیت عدم امکان استفاده از محتوای اضافه بر عهده خریدار می باشد.
 • فروشگاه پایداری اکانت های خود را ضمانت می کند اما در قبال تغییر سیاست های عمومی پلی استیشن، ایکس باکس و نینتندو مسئولیتی نخواهد پذیرفت.
 • فروشگاه مشتاق شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما خواهد بود اما همواره با کسانی که اقدام به توهین، تهدید یا تحمیل عقاید خود به فروشگاه می کنند، برخورد خواهد کرد.
 • فروشگاه همواره مجاز به تغییر و بازنگری در قوانین به شرط اطلاع رسانی به کاربران از طریق کانال های ارتباطی خود می باشد.
 • ثبت نام شما در فروشگاه گیم شیرینگ به منزله پذیرش کامل قوانین می باشد و عدم مطالعه آن مسئولیتی را متوجه فروشگاه نخواهد کرد.
 • در صورت تخلف نسبت به قوانین سایت، فرد متخلف ضمن محرومیت از خدمات فروشگاه، ملزم به پرداخت خسارت وارده می باشد که در صورت خودداری از پرداخت، این وجه از محتوای تحت مالکیت وی تامین خواهد شد.

آشنایی با ظرفیت های اکانت دیجیتالی
 • امکان استفاده از بازی روی اکانت شخصی خود را خواهید داشت.
 • امکان استفاده از بازی بصورت آفلاین چراکه به محض آنلاین شدن کنسول، بازی شما برای همیشه قفل خواهد شد.
 • اتصال به اینترنت در مراحل نصب بازی ایرادی ندارد.
 • براساس بند بالا پس از پایان مهلت نصب بازی، اتصال کنسول به اینترنت تحت هر شرایطی منجر به قفل شدن اکانت شیرینگ آفلاین خواهد شد.
 • امکان بازیابی بازی و اکانت پس از حذف وجود نخواهد داشت.
 • امکان فروش این ظرفیت در حراجی وجود ندارد.